Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο : Αποζημίωση 180 εκατ. ευρώ θα πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο στον Ισκαντάρ Σάφα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία το Διεθνές  Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC), αποφάσισε την καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Privinvest…