Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο : Αποζημίωση 180 εκατ. ευρώ θα πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο στον Ισκαντάρ Σάφα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία το Διεθνές  Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC), αποφάσισε την καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία Privinvest ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων Σκαραμαγκά του γαλλο-λιβανέζο επιχειρηματία Ισκαντάρ Σάφα, το ποσό των 180 εκατ. ευρώ (σύμφωνα με την Privinvest άνω των 200 εκατ. ευρώ) για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς τα Ναυπηγεία.

Αν και το Δικαστήριο ουσιαστικά δικαιώνει τον Ισκαντάρ Σάφα επέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο την καταβολή μικρότερου ποσού από αυτό που ο ιδιοκτήτης της Privinvest είχε ζητήσει η οποία έφτανε τα 1,2 δις ευρώ.

Το ποσό των 180 εκατ. ευρώ θα συμψηφιστεί κατά πάσα πιθανότητα με τα 570 εκατ. ευρώ που διεκδικεί από την εταιρεία το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο ανάκτησης των παράνομων, όπως έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρατικών ενισχύσεων που είχε λάβει τα προηγούμενα χρόνια το Ναυπηγείο Σκαραμαγκά.

Το επόμενο βήμα από την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης είναι πότε θα καταστήσει το Ελληνικό  Δημόσιο άμεσα απαιτητό το ποσό των 570 εκατ. ευρώ που έχουν χαρακτηρισθεί ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις, πόσο καιρό θα πάρει ο συμψηφισμός με τις απαιτήσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο που καθόρισε το Διεθνές  Διαιτητικό Δικαστήριο, και ποιες εμπλοκές μπορεί να προκύψουν στη πορεία υλοποίησης αυτών των κινήσεων.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τις πιθανότητες απομάκρυνσης του Ισκαντάρ Σάφα από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, και κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δίχως εκείνος πρώτα να αποζημιωθεί.

Από την πλευρά της η εταιρεία Privinvest προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση, “με την έκδοση της απόφασης του Διεθνούς  Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICC) δικαιώνεται η εταιρεία μας αφού το Ελληνικό Δημόσιο κρίθηκε ότι ευθύνεται έναντι της Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. για πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, πλέον  περαιτέρω αποζημιωτικής ευθύνης που αναγνωρίστηκε ότι υπέχει το Δημόσιο υπέρ των Ναυπηγείων μας” και συνεχίζει η ανακοίνωση, “είναι προφανές ότι θα συνεχίσουμε τις ανταγωγικές αξιώσεις μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου στην μεταγενέστερη διαιτητική διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς  Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICC) που άρχισε οψίμως το Δημόσιο και που περιστρέφεται γύρω από το ίδιο ζήτημα, ενώ παράλληλα οι μέτοχοί μας συνεχίζουν απρόσκοπτα τις δίκαιες διεκδικήσεις τους κατά του Δημοσίου στο Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών βάσει της σχετικής Διμερούς Σύμβασης για την Προστασία των Επενδύσεων, ώστε να επέλθει πλήρης δικαίωσή μας και ως προς αυτό το σκέλος”.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομίας, η απόφαση του Διεθνούς  Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICC), ανοίγει το δρόμο στην Ελληνική κυβέρνηση να καταθέσει αίτηση υπαγωγής της εταιρείας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, προκειμένου αυτά στη συνέχεια τα ναυπηγεία να πουληθούν ως δύο ανεξάρτητα ναυπηγεία, το εμπορικό και το στρατιωτικό τμήμα.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.