Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Σταθερά πάνω από τα 20 δις ευρώ η αξία των εξαγωγών στο 9μηνο

Οι καλές επιδόσεις βιομηχανίας και πρωτογενούς τομέα συγκρατούν τις πιέσεις Ισχυρές αντοχές παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας και τάσεις απορρόφησης πιέσεων…