Του Λεωνίδα Σ. Μπλαβέρη Ελληνοϊαπωνική συνεργασία στον τομέα της αεροναυτικής φαίνεται ότι προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με στρατηγικό στόχο την είσοδο των Ιαπώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω Ελλάδος και με εκτελεστικό βραχίονα την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι ο κρίσιμος – σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – τομέας της αεροπυροσβέσεως, μετά την ολοκλήρωση…

Την πρόσληψη 130 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Με την πρόσληψη των ατόμων αυτών η ΕΑΒ θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν για  την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές…