130 άτομα με 5ετή σύμβαση εργασίας προσλαμβάνει η ΕΑΒ

Την πρόσληψη 130 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Με την πρόσληψη των ατόμων αυτών η ΕΑΒ θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν για  την υλοποίηση είτε προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες είτε της βασικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Λειτουργίας που εδρεύουν στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Οι συμβάσεις αυτές αφορούν μια περίοδο 5 ετών και θα συμβάλουν στην ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων παραγωγής που έχει αναλάβει η εταιρεία

Γιώργος Τσιμπούκης