577.000 οι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα – Περίπου 131.000 νεαροί μετανάστες μπορούν να διεκδικήσουν την Ελληνική ιθαγένεια

Νεώτερα στοιχεία για τον αριθμό των νόμιμων μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα  δημοσίευσε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Τα στοιχεία προέρχονται…