577.000 οι νόμιμοι μετανάστες στην Ελλάδα – Περίπου 131.000 νεαροί μετανάστες μπορούν να διεκδικήσουν την Ελληνική ιθαγένεια

Νεώτερα στοιχεία για τον αριθμό των νόμιμων μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα  δημοσίευσε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Τα στοιχεία προέρχονται την καταγραφή που έγινε στις 30 Νοεμβρίου του 2016.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία στην Ελλάδα διαβιούν περισσότεροι από 577.000 από περίπου 150 διαφορετικά κράτη προέλευσης εκτός χωρών μελών της Ε.Ε.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 στην χώρα μας ζούσαν 734.796 άτομα με υπηκοότητα από χώρες εκτός της Ε.Ε και χωρίς υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη υπηκοότητα.

Όπως αναφέρει το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, οι πέντε πολυπληθέστερες κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα είναι οι Αλβανοί με 401.402 άτομα, οι Ουκρανοί με 19.850 άτομα, οι Γεωργιανοί με 19.196 άτομα, οι Πακιστανοί με 16.964 άτομα και οι Ρώσοι με 15.207 άτομα.

Από τους 577.000 μετανάστες οι 210.167 κατέχουν άδειες διαμονής μακράς διάρκειας και από αυτούς, μόνο οι 18.500 έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, που παρέχει αυξημένη προστασία και ίση μεταχείριση με τους πολίτες της ΕΕ.

Περίπου 100.000 μετανάστες κατέχουν επισφαλή τύπο άδειας διαμονής, από αυτούς, οι 25.000 μετανάστες κατέχουν άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, ενώ αρκετοί είχαν απολέσει το δικαίωμα νόμιμης διαμονής το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πλέον τους δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησής τους αν υποβάλουν αίτηση στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Επιπλέον περίπου 131.000 μετανάστες είναι ανήλικοι και μεγάλο μέρος από αυτούς έχει το δικαίωμα για την απόκτηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς, όταν ενηλικιωθεί. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια πριν και μετά την ενηλικίωσή τους.

Τέλος περίπου 33.000 μετανάστες έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 60 ετών, ενώ 77.868 μετανάστες είναι μεταξύ 50-59 ετών.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.