Μεγάλη οικονομική ζημιά για τη Λέσβο και την Κω από τους μετανάστες – Ανυσυχία για το 2016

Σοβαρά προβλήματα στην τουριστική βιομηχανία των νησιών του ανατολικού Αιγαίου σε βάθος πενταετίας ενδέχεται να προκαλέσει η τρέχουσα μεταναστευτική/προσφυγική κρίση…