Ευριπίδης Στυλιανίδης: 9 σημαντικές αλλαγές που βελτιώνουν την ποιότητα της δημοκρατίας

«Μπορεί η αναθεωρητική διαδικασία να ξεκίνησε ως ημιθανής και ακρωτηριασμένη, αλλά τελικά προωθούνται εννέα σημαντικές αλλαγές που βελτιώνουν την ποιότητα…