Προειδοποίηση ΕΕ σε Βελιγράδι – Η Σερβία θα πρέπει να εναρμονιστεί με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τη Σερβία, σύμφωνα με προσχέδιο ψηφίσματος, να εναρμονίσει την εξωτερική πολιτική και πολιτικής της ασφάλειας της…