Προειδοποίηση ΕΕ σε Βελιγράδι – Η Σερβία θα πρέπει να εναρμονιστεί με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τη Σερβία, σύμφωνα με προσχέδιο ψηφίσματος, να εναρμονίσει την εξωτερική πολιτική και πολιτικής της ασφάλειας της με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την Ρωσία και εκτιμάει ότι τα Κεφάλαια 23, 24 και 35, θα πρέπει να ανοίξουν κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων των ενταξιακών συνομιλιών.

Το πρώτο σχέδιο του ψηφίσματος για την πρόοδο της Σερβίας σύμφωνα με δήλωση στο EurActiv του γραφείου του David McAllister, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Σερβία, θα κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο, αφού πρώτα θα έχει εξεταστεί από την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις- πρώτα τον Ιανουάριο και μετά το Φεβρουάριο.

Το προσχέδιο καλωσορίζει την προεδρία της Σερβίας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για το 2015 και τις προτεραιότητές της και επισημαίνει την προθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποστηρίξει όλες τις μεθόδους για την ενίσχυση των προσπαθειών για την επίλυση των σύγκρουσης στις περιοχές του ΟΑΣΕ με ειρηνικά μέσα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει επίσης τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να σημειώσουν πρόοδο στην εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί και υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η εξομάλυνση των σχέσεων με την Πρίστινα για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Το προσχέδιο ψηφίσματος επαινεί επίσης την εποικοδομητική στάση της Σερβίας σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, σημειώνοντας ότι η προσέγγιση αυτή διευκόλυνε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία και την ενίσχυση των δεσμών με την ΕΕ.

Η δέσμευση της σερβικής κυβέρνησης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης είναι επίσης ευπρόσδεκτη, αλλά το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των νόμων και των πολιτικών θα είναι ο βασικός δείκτης για την επιτυχία της διαδικασίας. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η Σερβία πρέπει να κάνει επιπλέον προσπάθειες όσον αφορά τη μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι συνθήκες γύρω από την ελευθερία της έκφρασης θεωρούνται ανησυχητικές.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.