Ανοιχτή επιστολή Ευρωπαϊκoύ Φεντεραλιστικού Κόμματος Αγαπητή Καγκελάριε της Γερμανίας, Αγαπητέ Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Είκοσι τοις εκατό των νέων της Ευρώπης είναι άνεργοι και ζουν όλο και περισσότερο επισφαλείς ζωές που δεν τους επιτρέπουν να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Η φτώχεια και οι ανισότητες αυξάνουν στην ήπειρό μας, που μια φορά…