Σχέδιο 35-0: Η απελευθέρωση του ελεύθερου επαγγελματία και η άμεση δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας είναι εφικτή, του Μιχ. Μαθιουλάκη

Πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθούν στην Ελλάδα του 2015 οι συνθήκες ώστε να μπορεί ένας επαγγελματίας να κάνει έναρξη επαγγέλματος…