Φαινόμενα κακοδιοίκησης στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης σύμφωνα με την ΕΝΑΤ

Δελτίο Τυπου  Ενωσης Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ) Φαινόμενα κακοδιοίκησης Η απορρύθμιση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής που συντελείται…