Δελτίο Τυπου  Ενωσης Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ) Φαινόμενα κακοδιοίκησης Η απορρύθμιση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής που συντελείται με τον νέο Οργανισμό στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής πρακτικής σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Η υιοθέτηση του νέου Οργανισμού, αντί να οδηγεί σε εξορθολογισμό των δομών και σε…