Φαινόμενα κακοδιοίκησης στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης σύμφωνα με την ΕΝΑΤ

Δελτίο Τυπου  Ενωσης Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ)

Φαινόμενα κακοδιοίκησης

Η απορρύθμιση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής που συντελείται με τον νέο Οργανισμό στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής πρακτικής σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Η υιοθέτηση του νέου Οργανισμού, αντί να οδηγεί σε εξορθολογισμό των δομών και σε αποδοτικότερη λειτουργία, εντείνει τις δυσλειτουργίες γύρω από ένα τεχνητό και σαθρό οικοδόμημα δύο Γραμματειών με πολλές αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, με τη δημιουργία οργανικών θέσεων για υπαλλήλους με αρμοδιότητες φαντάσματα, με την επανασύσταση παρωχημένων «μηχανισμών εσωτερικής ενημέρωσης» και με την πρόβλεψη νέων, μη θεσμοθετημένων, αρμοδιοτήτων, ορισμένες από τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη διεθνή επικοινωνία και την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Αντιθέτως, δημιουργείται ένα αδιανόητο σε σύγχρονες δημοκρατίες μόρφωμα δομών εσωτερικής ενημέρωσης, διεθνούς προβολής και «εποπτείας» ΜΜΕ.

Με αυτό τον τρόπο, ολοκληρώνεται η καθοδική πορεία των τελευταίων χρόνων που παραγνωρίζει τις ανάγκες δημόσιας διπλωματίας και οδηγεί τις Γραμματείες σε μια κατάσταση εντελώς δυσανάλογη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, με επιλογή της πολιτικής της ηγεσίας, παραλείπουν να επεξεργαστούν μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική για την χώρα σε μια στιγμή που η διεθνής εικόνα της παραμένει προβληματική.

Οι δραματικές συνέπειες για τον εξειδικευμένο Κλάδο των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι ο επιχειρούμενος παροπλισμός τους στο πλαίσιο μιας μεθοδευμένης αποειδίκευσης και πλήθους ανορθολογισμών. Οι στρεβλώσεις του παρελθόντος καλά κρατούν, με απόδειξη την απαξίωση καταρτισμένων στελεχών επικοινωνίας, αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία τοποθετούνται σε τμήματα άσχετα με το αντικείμενο για το οποίο εκπαιδεύτηκαν, όπως, για παράδειγμα, στο Τμήμα Δαπανών της Υπηρεσίας ή ακόμη και σε Τμήματα με Προϊσταμένους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η νέα τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων για την κατανομή θέσεων και υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες, δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή του νέου Οργανισμού, όχι μόνο δεν διορθώνει τα κακώς κείμενα αλλά συντηρεί το καθεστώς «ομηρείας» 25 συναδέλφων μας σε θέσεις άσχετες με το αντικείμενό τους.

Η επονομαζόμενη «αναδιοργάνωση» των Γενικών Γραμματειών – πρόχειρη, βιαστική και αδιαφανής – συνιστά μια επανάληψη της πρακτικής διατήρησης και συγκάλυψης των παθογενειών της δημόσιας διοίκησης με την ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων και των σφαιρών επιρροής που πηγάζουν από αυτές.

Το ΔΣ της ΕΝΑΤ

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.