Η Ελληνική γλώσσα η οποία ομιλείται και γράφεται επί τρεις χιλιάδες συναπτά έτη είναι το αφετηριακό συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας. Η σπουδαιότητα της Ελληνικής γλώσσας έγκειται στο γεγονός ότι λέξεις όπως »κόσμος», »λόγος» ή »σύστημα» δεν αποδίδουν μοναχά μια συγκεκριμένη εννοιολογική σημασία, αντιθέτως νοηματοδοτούν την ανθρώπινη ύπαρξη, εξηγούν την…