Πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος θαλάσσιας εποπτείας ACRITAS

Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο των σχετικών κατευθύνσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα, που αφορούν…