Πρόταση εξωστρέφειας προς τη γερμανική αγορά στο Ελληνογερμανικό B2B Συνέδριο Τροφίμων

Πρόταση εξωστρέφειας προς τη γερμανική αγορά, σε μια δύσκολη συγκυρία για τις εξαγωγές, προσφέρει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο…