Νέο πρωτοποριακό μάθημα, «Εισαγωγή στη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένα νέο Μάθημα Δια βίου Μάθησης (e-learning) που αφορά την εισαγωγή στον σχεδιασμό, και την διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων με εφαρμογές…