Νέο πρωτοποριακό μάθημα, «Εισαγωγή στη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ένα νέο Μάθημα Δια βίου Μάθησης (e-learning) που αφορά την εισαγωγή στον σχεδιασμό, και την διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων με εφαρμογές στην Ναυτιλία, το Εμπόριο, τις Μεταφορές αλλά και την Ασφάλεια, δημιούργησε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

Σκοπός του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στην σχεδίαση και διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων και στις πρακτικές εφαρμογές που αφορούν τα δεδομένα του διαστήματος και της χρήσης των δορυφόρων στο εμπόριο, την διαχείριση και την θαλάσσια ή αεροπορική ασφάλεια.

Οι σπουδαστές θα εξετάσουν μελέτες περίπτωσης δορυφόρων και θα συμμετέχουν σε καινοτόμες εφαρμογές μικροδορυφόρων τύπου Lambdasat, τους οποίους θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν για διαστημικές εφαρμογές, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και εμπορικές τους απαιτήσεις.

Παράλληλα, επειδή η θαλάσσια και η αεροπορική ασφάλεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης των υπηρεσιών μεταφορών, ο σπουδαστής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει όλο το εύρος των επιχειρήσεων και του ρίσκου που υπάρχει μέσω των μεταφορών (πχ. πειρατεία, παράνομη μεταφορά αγαθών) και να εξαγάγει συμπεράσματα για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μια περιοχή ενδιαφέροντος με την χρήση διαστημικών συστημάτων.

LSAT2

Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Το μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα του σχεδιασμού διαστημικών συστημάτων (Space Systems Design), σε όσους εργάζονται στην διεθνή ή εγχώρια αγορά, η οποία χρησιμοποιεί εφαρμογές στον διαστημικό χώρο, αλλά ακόμη και σε όσους ασχολούνται και εργάζονται στον τομέα της Ναυτιλίας, της Θαλάσσιας Ασφάλειας, των Αεροπορικών Επιχειρήσεων, του Εμπορίου και των Μεταφορών και ασχολούνται με την μεταφορά πληροφοριών μέσω του διαστήματος.

Οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν στην αγορά εργασίας. Η επιτυχής αποφοίτηση από το πρόγραμμα 12 διδακτικών ενοτήτων, μέγιστης διάρκειας έξι μηνών, θα δίνει πιστωτικές μονάδες στους αποφοιτήσαντες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιθανό συναφές μελλοντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

LSAT1

Διεθνείς Συνεργασίες
Το εν λόγω μάθημα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με διακεκριμένους καθηγητές Αεροδιαστημικής του εξωτερικού, όπως τον καθηγητή Περικλή Παπαδόπουλο, του San Jose State University, (επί μακρόν συνεργάτη σε πολλές διαστημικές αποστολές του κέντρου NASA Ames Research Center, ιδρυτή της ομάδας του Ελληνικού μικροδορυφόρου Λsat, της πρώτης Ελληνικής διαστημικής αποστολής διεθνώς αναγνωρισμένης από την NASA) και άλλων διεθνώς καταξιωμένων ακαδημαϊκών στον τομέα της Αεροδιαστημικής από τα πανεπιστήμια και την βιομηχανία (US Naval Postgraduate School) και του προγράμματος μικροδορυφόρων που αναπτύσσεται στο τμήμα “Information Science” από τον Καθηγητή Dr. Alex Bordetsky.

Επίσημη ανακοίνωση NASA για την αποστολή «Lambdasat» και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/1865.html

LSAT3

Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Ακολουθείται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης απονέμοντας επίσης «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού» (transcript), στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, τις ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε σε κάθε μια Διδακτική Ενότητα και στο Πρόγραμμα συνολικά, καθώς και τις αντίστοιχες ΠιστωτικέςΜονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζει.

Χρονοδιάγραμμα
Η έναρξη των 12 διδακτικών ενοτήτων, μέγιστης διάρκειας έξι μηνών προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες :
http://www.stt.aegean.gr/el/tney/events/624-mathimaelearningspace.html
Βίντεο :
http://www.stt.aegean.gr/el/eplinet.html

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.