Ο Τάφος της Αμφίπολης αποδεικνύει για μια ακόμα φορά το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού αλλά και ταυτόχρονα κάνει εμφανή της έλλειψη μιας Δημόσιας Διπλωματίας που μας στερεί τη δυνατότητα να του προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη λάμψη και να βελτιώσει το διεθνές προφίλ της χώρας. Οι ανασκαφές της Αμφίπολης έχουν τραβήξει την προσοχή των μεγάλων διεθνών Μέσων…

Oι ανασκαφές του Τάφου της Αμφίπολης έχουν στρέψει τα φωτά της διεθνής δημοσιότητας πάνω στη χώρα μας και της δίνουν τη μοναδική ευκαιρία να ασκήσει μια αποτελεσματική Πολιτιστική Διπλωματία. Ο Τάφος της Αμφίπολης έχει και μια διεθνοπολιτική διάσταση διότι οι ενδείξεις ότι ο ένοικος του είναι ένας εκ του στενού ηγετικού περιβάλλοντος του Μεγάλου Αλεξάνδρου…