Αποτέλεσμα του Στρατηγικού Διαλόγου – Πρώτη συμμετοχή Ελλήνων αξιωματικών στο Sandhurst Military Skills

Ο ετήσιος διαγωνισμός στρατιωτικών δεξιοτήτων Sandhurst πραγματοποιείται στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ  (12/13-4) Παρασκευή και το Σάββατο. Ο διαγωνισμός που…