Προγράμματα ΑΩ ύψους 78,388 εκατ. ευρώ επ’ ωφελεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της εγχώριας βιομηχανίας θα χρηματοδοτήσει η Raytheon

Το ζήτημα των Αντισταθμιστικών Οφελών που οφείλει η εταιρεία Raytheon στο Ελληνικό κράτος φαίνεται να βαίνει προς επίλυση σύμφωνα με…