Υπουργός Άμυνας για την νέα Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ: Αντανακλά την κοινή ισχυρή θέληση των δύο κυβερνήσεων για προστασία της εδαφικής ακεραιότητας

«Η σημερινή υπογραφή του δεύτερου πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, αποτελεί ορόσημο στις σχέσεις των…