Την υλοποίηση συνολικά 9 κύριων και δευτερευόντων εξοπλιστικών προγραμμάτων συνολικής αξίας 340,7 εκατ. ευρώ σχεδιάζει το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για την υλοποίηση 6 ναυπηγικών προγραμμάτων συνολικού ύψους 330,7 εκατ. ευρώ και 3 προγραμμάτων συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ που αφορούν την απόκτηση υλικού που θα αυξήσει την επιχειρησιακή απόδοση των…