Εννέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 340,7 εκατ. ευρώ από το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή για τα τέσσερα επόμενα χρόνια

Την υλοποίηση συνολικά 9 κύριων και δευτερευόντων εξοπλιστικών προγραμμάτων συνολικής αξίας 340,7 εκατ. ευρώ σχεδιάζει το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Πρόκειται για την υλοποίηση 6 ναυπηγικών προγραμμάτων συνολικού ύψους 330,7 εκατ. ευρώ και 3 προγραμμάτων συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ που αφορούν την απόκτηση υλικού που θα αυξήσει την επιχειρησιακή απόδοση των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πιο αναλυτικά τα 6 ναυπηγικά προγράμματα περιλαμβάνουν την ναυπήγηση 2 παράκτιων περιπολικών σκαφών άνω των 30 μέτρων, συνολικού κόστους 30 εκατ. ευρώ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.). Η ναυπήγηση των δύο αυτών πλοίων εντάσσεται στο πρόγραμμα ΤΕΑ (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) 2014-2020 και οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το δεύτερο ναυπηγικό πρόγραμμα αφορά την ναυπήγηση 10 περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων, συνολικού κόστους 2,2 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του οποίου οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το τρίτο πρόγραμμα περιλαμβάνει την ναυπήγηση 10 περιπολικά ταχύπλοα σκάφη μήκους 16-18 μέτρων συνολικού προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ), το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).

Το τέταρτο πρόγραμμα αφορά την ναυπήγηση επτά πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Το πέμπτο και το έκτο ναυπηγικό πρόγραμμα του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελούν τα πλέον φιλόδοξα και πλέον σημαντικά προγράμματα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αφού σύμφωνα με την ιστοσελίδα e-amyna περιλαμβάνουν την ναυπήγηση  3 Περιπολικών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης με συνολικό μήκος άνω των 80 μέτρων και 2 Πλοίων Γενικής Υποστήριξης με συνολικό μήκος άνω των 70 μέτρων, για τα οποία επιχειρείται η ένταξη τους στο πρόγραμμα ΤΕΑ (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός για την ναυπήγηση των 3 Περιπολικών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης φτάνει τα 210 εκατ. ευρώ και το κόστος για την ναυπήγηση των 2 Πλοίων Γενικής Υποστήριξης τα 60 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τα παραπάνω το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή πρόκειται να αποκτήσει 40 φορητές θερμικές κάμερες επιτήρησης για τον εξοπλισμό των περιπολικών σκαφών συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ). Επιπλέον προβλέπεται η αναβάθμιση των θερμικών Καμερών των Περιπολικών Ανοικτής Θαλάσσης συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και τέλος οδεύει προς υλοποίηση ένα τρίτο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Πλωτών Μέσων του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Τα παραπάνω προγράμματα αποτελούν την χρυσή ευκαιρία για πλήθος Ελληνικών εταιρειών που θα μπορούσαν να τα διεκδικήσουν, αρκεί φυσικά να μπορούν να ανταγωνιστούν τις ξένες με ίσους όρους υπό τις δυσμενείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.