Εννέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 340,7 εκατ. ευρώ από το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή για τα τέσσερα επόμενα χρόνια

Την υλοποίηση συνολικά 9 κύριων και δευτερευόντων εξοπλιστικών προγραμμάτων συνολικής αξίας 340,7 εκατ. ευρώ σχεδιάζει το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή τα…