Εννέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 340,7 εκατ. ευρώ από το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή για τα τέσσερα επόμενα χρόνια

Την υλοποίηση συνολικά 9 κύριων και δευτερευόντων εξοπλιστικών προγραμμάτων συνολικής αξίας 340,7 εκατ. ευρώ σχεδιάζει το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή τα…

Τρία νέα εξοπλιστικά προγράμματα αξίας 63,1 εκατ ευρώ για το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή

Τρία νέα σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής συνολικής αξίας 63,1 εκατ. ευρώ βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαφορετικές…

Προγράμματα αναβάθμισης του συστήματος Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών και Επιτήρησης του Π.Ν και του Λ.Σ

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος Διοίκησης, Ελέγχου & Επικοινωνιών καθώς και η αναβάθμιση του συστήματος…