Το κίνδυνο να «στερέψουν» οικονομικά οι δήμοι της χώρας τόνισε ο Γ.Καμίνης στους δημάρχους των Πρωτευουσών της ΕΕ – αντίδραση από την Επίτροπο Corina Cretu

Τους δημάρχους των Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης Corina Cretu, ενημέρωσε πριν λίγο στη Βιέννη,…