Ράντεφ:  Η Βουλγαρία μπορεί να γίνει ηγέτης στα προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στα Βαλκάνια

Η Βουλγαρία μπορεί να γίνει ηγέτης στην περιοχή των Βαλκανίων στα προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με βάση τους φυσικούς πόρους…