Επιστροφή του Ερντογάν Εσωτερικού – Η είσοδος της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων

Η έγκριση από την Τουρκία της προσπάθειας της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση της Στοκχόλμης…