Πρόεδρος της Βουλής: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μερίμνησε και για την εδαφική ανόρθωση και για τη θεσμική ανόρθωση της χώρας

«Η Δικαιοσύνη υπήρξε ένα πολύτιμο εργαλείο στην ανορθωτική πνοή που επέβαλε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελλάδα, μετά την ταπεινωτική ήττα…