Αποκαλυπτικά στοιχεία για την Αμυντική Βιομηχανία δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αμυντικού και Αεροπορικού Υλικού της Τουρκίας

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την μεγέθυνση της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αμυντικού και Αεροπορικού Υλικού της Τουρκίας  (SASAD)…