Αποκαλυπτικά στοιχεία για την Αμυντική Βιομηχανία δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αμυντικού και Αεροπορικού Υλικού της Τουρκίας

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την μεγέθυνση της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αμυντικού και Αεροπορικού Υλικού της Τουρκίας  (SASAD) για το 2016.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο η συνολική αξία του κύκλου εργασιών της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας κατά το έτος 2016 έφτασε στα 6 δις δολάρια καταγράφοντας αύξηση 22% σε σχέση με το 2015.

Από το ποσό αυτό τα 1,7 δις δολάρια αφορούν εξαγωγές και παραγγελίες προς την Τουρκική Αμυντική και Αεροπορική Βιομηχανία από συνεργαζόμενους πελάτες στο εξωτερικό.  Σημαντικό μέρος του ποσού αυτού αφορά πελάτες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά οι εξαγωγές στρατιωτικού υλικού προς τις ΗΠΑ έφτασαν το 2016 στα 585 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως την παραγωγή από Τουρκικές αμυντικές εταιρείες υποσυστημάτων του μαχητικού F-35A τα οποία αποστέλλονται στις ΗΠΑ για την τελική συναρμολόγηση του αεροσκάφους. Επιπλέον του ποσού αυτού η Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία εξήγαγε στην Ευρώπη το 2015  στρατιωτικό υλικό αξίας 450 εκατ. δολαρίων.

Η αύξηση των εξαγωγών στρατιωτικού υλικού στις δύο αυτές αγορές το 2016 σε σχέση με το 2015 ήταν 20% και αποτελεί την επιβεβαίωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Τουρκικού Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας που πάντοτε θεωρούσε την Αμυντική Βιομηχανία ως ένα από τους βασικούς πυλώνες υψηλής τεχνολογίας της οικονομίας της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με την SASAD η Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία έλαβε το 2016 παραγγελίες συνολικής αξίας 12 δις δολαρίων καταγράφοντας αύξηση 55% σε σχέση με το 2015 όπου οι παραγγελίες ήταν 7,7 δις δολαρίων. Το 90% των παραγγελιών αυτών προέρχεται από το Τουρκικό κράτος και το 10% από ξένους πελάτες.

Από τα 12 δις δολάρια νέων παραγγελιών τα 6 δις δολάρια αφορά χερσαίο στρατιωτικό υλικό και 3,4 δις δολάρια αεροσκάφη και στρατιωτικό υλικό πτητικών μέσων. Τέλος όπως αναφέρει το SASAD η Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία το 2016 απασχολούσε 35.000 εργαζομένους εκ των οποίων οι 10.000  ήταν επιστημονικό προσωπικό.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.