Αντιπρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου: Η Θεσσαλονίκη, τόπος ανάδειξης ταλέντου και δημιουργικότητας

Η Θεσσαλονίκη, αυτή την χρονική περίοδο, επιδεικνύει σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, με τις επενδύσεις ξένων και ελληνικών εταιρειών στον τομέα της καινοτομίας…