Βρετανικές Διπλωματικές πηγές: «Συμφωνία-ομπρέλα» για στρατηγική εταιρική σχέση ετοιμάζουν Ελλάδα και Μ. Βρετανία

Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο εργάζονται για τη σύναψη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης η οποία θα καλύπτει το σύνολο των τομέων…