Θετικές οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ για τις μεταρρυθμίσεις του Βελγίου

Ο βελγικός οικονομικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου στις θετικές κατ’ αρχήν πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση  Charles Michel, και ιδιαίτερα αναφορικά με τις περικοπές δημοσίων δαπανών και δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά και με την σχεδιαζόμενη αναβολή της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μισθών, όποτε αυτή προκύψει.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΟΣΑ εφιστά την προσοχή της βελγικής κυβέρνησης στην ανάγκη υλοποίησης μίας φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία θα μειώνει τα βάρη του παραγωγικού συντελεστή εργασία. Σύμφωνα με την σχετική αναφορά του ΟΟΣΑ για την πορεία της βελγικής οικονομίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4 Φεβρουαρίου, «το Βέλγιο ξαναβρίσκει τον δρόμο της ανάπτυξης και θέτει τέλος στην υποβάθμιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του, μειώνει σταδιακά τα δημοσιονομικά του ελλείμματα, ωστόσο η οικονομική ανάκαμψη είναι ακόμη εύθραυστη και το δημόσιο χρέος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο».

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα καθορισμού του επιπέδου των αμοιβών, καθώς επίσης και να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες δυσκαμψίες της βελγικής αγοράς εργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότατη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων αλλά και των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, και την δύσκολη ενσωμάτωση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (κυρίως των μεταναστών) στην αγορά εργασίας. Ο ΟΟΣΑ τάχθηκε εξάλλου, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, υπέρ της σταδιακής κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στο Βέλγιο –και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αντίστροφα προοδευτικό αποτέλεσμα επί των εισοδημάτων των φορολογουμένων-, καθώς επίσης και υπέρ της αύξησης των φόρων κατανάλωσης, των περιβαλλοντικών φόρων, αλλά και της φορολόγησης του κεφαλαίου, της περιουσίας και της υπεραξίας .

Ο ΟΟΣΑ τάσσεται επίσης υπέρ της αυστηροποίησης των όρων υπό τους οποίους μία επιχείρηση επωφελείται από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς των πλασματικών τόκων. Ο ΟΟΣΑ τάσσεται εξάλλου υπέρ της επιβολής σειράς περιβαλλοντικών φόρων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την αποτελεσματικότερη χρήση οικονομικών πόρων, καθώς και της κατάργησης σειράς κρατικών επιδοτήσεων στον τομέα των επενδύσεων σε πράσινες μορφές ενέργειας αλλά και των μεταφορών, μεταξύ των οποίων το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα εταιρικά αυτοκίνητα, που δημιουργούν αναποτελεσματική χρήση πόρων και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ο ΟΟΣΑ τόνισε τις προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν προς μείωση του δημοσίου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος, επισημαίνοντας το -ακόμη υψηλό- επίπεδο δημοσίων καταναλωτικών δαπανών και κοινωνικών μεταβιβαστικών πληρωμών, ιδιαίτερα στον τομέα των συντάξεων.

Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πραγματικά σημαντική είδηση για το Βέλγιο ήλθε στις 5 Φεβρουαρίου, οπότε η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε τα διαρθρωτικά μέτρα της κεντροδεξιάς βελγικής κυβέρνησης Charles Michel προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη δημοσιονομική εξισορρόπηση. Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές εκτιμήσεις της Ευρ. Επιτροπής, το 2015 το διαρθρωτικό έλλειμμα του Βελγίου αναμένεται να βελτιωθεί κατά 0,62% του ΑΕΠ, έναντι βελτίωσης κατά 0,6% που είχε αρχικά απαιτήσει η Επιτροπή και κατά 0,7% που είχε αρχικά εκτιμήσει η βελγική κυβέρνηση . Επίσης, η Ευρ. Επιτροπή αναθεώρησε προς τα άνω τις εκτιμήσεις της για τους ρυθμούς ανάπτυξης της βελγικής οικονομίας σε 1,1% το 2015 και 1,4% το 2016. Η Επιτροπή αναμένει εξάλλου ελαφρά πτώση του εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας σε 8,3% το 2015 και 8,1% το 2016, πληθωρισμό 0,1% φέτος και λίγο πάνω από 1% το 2016, αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1% το 2015 και 0,7% το 2016, μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος σε 2,6% του ΑΕΠ το 2015 και 2,4% το 2016 και αύξηση του δημοσίου χρέους σε 106,8% του ΑΕΠ φέτος και 106,6% το 2016.

Ως μελανά σημεία στην αξιολόγηση της Ευρ. Επιτροπής επισημαίνονται το εξαιρετικά υψηλό δημόσιο χρέος (106,4% του ΑΕΠ) και δημοσιονομικό έλλειμμα (3,2% του ΑΕΠ) κατά το 2014, τα οποία ενδέχεται –σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο- να επαναθέσουν το Βέλγιο σε διαδικασία δημοσιονομικής επιτήρησης εξαιτίας υπερβολικού ελλείμματος. Σύμφωνα με τα οικονομικά δημοσιεύματα, η σχετική απόφαση της Επιτροπής αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.