Το Κατάρ θα εκμεταλλεύεται το λιμάνι της Αττάλειας έως το 2047

Η εταιρεία QTerminals από το Κατάρ, η οποία ανέλαβε το λιμάνι της Αττάλειας έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων, απέκτησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης του λιμανιού έως το 2047 με ποικίλες υποχρεώσεις, σύμφωνα με νέα συμφωνία που ήρθε στην Τουρικική βουλή. Η εταιρεία του Κατάρ είχε το δικαίωμα να λειτουργεί το λιμάνι μέχρι το 2028.

Η κυβέρνηση πρόσθεσε εκ νέου το στοιχείο, το οποίο είχε αποσύρει προηγουμένως, που «επιτρέπει στους Καταριανούς να εκμεταλλεύονται το λιμάνι της Αττάλειας μέχρι το 2047». Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη «μεταβίβαση ακινήτων» στη TEİAŞ, η οποία αναμένεται να ιδιωτικοποιηθεί έως το τέλος του 2022. Παραθαλάσσια ακίνητα και εγκαταστάσεις, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν στην Etibank και στην Τουρκική Αρχή Ηλεκτρισμού (TEK), οι οποίες έκλεισαν τον τίτλο ιδιοκτησίας, θα μεταβιβαστούν δωρεάν στην TEIAS και την TEDAŞ. Η TEİAŞ θα ιδιωτικοποιηθεί μετά από «φόρτωση ακινήτων».

ViaDiplomacy Newsroom