Το ΝΑΤΟ ενισχύει τις δυνάμεις του στις Βαλτικές χώρες

Στις 8-9 Ιουλίου 2016 στη Βαρσοβία, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ αποφάσισαν να αναπτύξουν τέσσερα τάγματα στην , η οποία ξεκίνησε το 2017.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου να ενισχυθεί η αμυντική ικανότητα της Συμμαχίας έναντι της υποτιθέμενης ρωσικής απειλής προς τις χώρες αυτές. Σήμερα, ο  Καναδάς ηγείται του τάγματος στη Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο στην Εσθονία, η Γερμανία στη Λιθουανία και οι ΗΠΑ στην Πολωνία.

Συνέπεια της ανάπτυξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή, ήταν το αίτημα της Ρουμανίας για περισσότερες αεροναυτικές δυνάμεις στην Μαύρη Θάλασσα και το οποίο έγινε “δεκτό” αν κρίνουμε από την αυξημένη παρουσία μονάδων επιφανείας στην περιοχή.

Το τελευταίο διάστημα το ΝΑΤΟ έχει αυξήσει τις δυνάμεις του στις Βαλτικές Χώρες σε όλα τα επίπεδα

ViaDiplomacy Newsroom