Το Πεκίνο θα προχωρήσει στη διάθεση αργού πετρελαίου από τα εθνικά αποθέματα

Η αρμόδια Διοίκηση Εθνικών Τροφίμων καιΣτρατηγικών Αποθεμάτων στην Κίναανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει στηδιάθεση αργού πετρελαίου από τα εθνικάαποθέματα, προκειμένου να χαλαρώσει τηνπίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις, απότο αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών.   

Η διάθεση του πετρελαίου θα γίνει σεπαρτίδες, για τις επιχειρήσεις τηςεσωτερικής κινεζικής αγοράς και κυρίωςγια τις επιχειρήσεις, της ενοποίησης καιτης διύλισης της πετροχημικήςδιαδικασίας.   

Από τις αρχές του χρόνου, οι τιμές τωνπερισσότερων καταναλωτικών αγαθώναυξήθηκαν, εξαιτίας παραμέτρων όπως, ηεξάπλωση της COVID-19 στο εξωτερικό, αλλά καιοι ανισότητες στην προσφορά και στηζήτηση, ασκώντας πιέσεις στιςμικρομεσαίες επιχειρήσεις.   

Τα στοιχεία της Εθνικής ΣτατιστικήςΥπηρεσίας στην Κίνα έδειξαν χθες, ότι οδείκτης τιμών παραγωγού (PPI) που καταγράφειτις μέσες μεταβολές των τιμών πουλαμβάνονται από τους τοπικούς παραγωγούς,κατέγραψε ετήσια αύξηση 9,5% τον Αύγουστο,έναντι της ετήσιας αύξησης 9% που είχεκαταγραφεί τον Ιούλιο.

(πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ)

ViaDiplomacy Newsroom