Ξεκινά ο διαγωνισμός για την ΔΕΠΑ και αυτόματα η απεξάρτηση από το αέριο της Gazprom

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, το ΤΑΙΠΕΔ σήμερα κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής διάσπασης της, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδομών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Στην ΔΕΠΑ Υποδομών θα περιλαμβάνονται:

• 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ – ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ – ΔΕΔΑ ΑΕ),

• η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανομής,

• το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,

• τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Διαγωνιστική διαδικασία
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room – VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Οι υποψήφιοι επενδυτές

Οι εγχώριοι παίκτες θα δώσουν μάχη για τη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, στοχεύοντας κυρίως στον έλεγχο της ΕΠΑ Αττικής και στις συνέργειες που μπορούν να δημιουργήσουν μεταξύ των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, αξιοποιώντας το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιό της στη λιανική αγορά. Η χονδρεμπορική δραστηριότητα της ΔΕΠΑ Εμπορίας, παρότι έχει συρρικνωθεί σε ποσοστό κοντά στο 40%, εξακολουθεί να παρουσιάζει επενδυτικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η αγορά του φυσικού αερίου διευρύνεται και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Αφενός λόγω του ρόλου που καλείται να παίξει το φυσικό αέριο ως καύσιμο «γέφυρα» στη μετάβαση από την απολιγνιτοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αφετέρου των εξαγωγικών προοπτικών στις αγορές των Βαλκανίων με την ολοκλήρωση των αγωγών Tap και IGB αλλά και των προωθούμενων νέων υποδομών στην Αλεξανδρούπολη (τερματικός σταθμός LNG) και την Καβάλα (υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου). Τα μακροπρόθεσμα τέλος συμβόλαια της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τους διεθνείς προμηθευτές (Gazprom, Botas και Sonatrahc) αν και δεν προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές, προσδίδουν πρόσθετη αξία στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, αφού ο νέος επενδυτής μπορεί να τα επαναδιαπραγματευθεί. Η διοίκηση της ΔΕΠΑ, εξάλλου, έχει ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση των συμβατικών όρων προμήθειας και με τους τρεις διεθνείς προμηθευτές, με αιχμή τις τιμές και τις ρήτρες take or pay.

Θέση για τη διεκδίκηση του 65% που διαθέτει το Δημόσιο στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, έχουν πάρει ήδη όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας. Τα ΕΛΠΕ που συμμετέχουν ήδη στην εταιρεία με ποσοστό 35% έχουν δημοσίως δηλώσει το ενδιαφέρον τους για τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, όπως και την απόφασή τους για πώληση της συμμετοχής τους στην περίπτωση που δεν κριθούν πλειοδότες. Αυτό που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί είναι εάν τα ΕΛΠΕ θα κατέβουν στον διαγωνισμό αυτόνομα ή σε συνεργασία με την ιταλική Edison, με την οποία δραστηριοποιούνται από κοινού μέσω της Elpedison στην αγορά ηλεκτρισμού και στη λιανική αφορά φυσικού αερίου. Η Edison έχει επίσης δηλώσει το ενδιαφέρον της για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και οι δύο εταιρείες εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την κοινή κάθοδό τους στον διαγωνισμό. Δημοσίως έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Mytilineos, η οποία όμως λόγω των υψηλών μεριδίων που κατέχει στην αγορά (36% συνολικά και 48% στο LNG) θα πρέπει να λάβει υπόψη της ζητήματα ανταγωνισμού. «Η ΔΕΠΑ μας ενδιαφέρει, ωστόσο για να την αποκτήσουμε, πρέπει πρώτα να αποδεχθούμε ότι θα αφήσουμε πελάτες και θα κατεβάσουμε τα μερίδιά μας σε αποδεκτά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού επίπεδα» δήλωσε προσφάτως στους θεσμικούς επενδυτές ο επικεφαλής της εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος. Τον έλεγχο της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα επιδιώξει και ο όμιλος Κοπελούζου, καθώς μέσω αυτής θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στη χονδρεμπορική αγορά αλλά και θα εισέλθει στη λιανική μέσω της ΕΠΑ Αττικής. Ο όμιλος Κοπελούζου φέρεται να κατεβαίνει στον διαγωνισμό σε συνεργασία με την τσεχική εταιρεία ΚΚCG που έχει συμμετοχή και στον ΟΠΑΠ.  Δεδομένο θεωρείται το ενδιαφέρον της  Μotor OiΙ, η οποία έχει εντάξει στη στρατηγική της τόσο την αγορά φυσικού αερίου όσο και την αγορά ηλεκτρισμού. Το ενδιαφέρον της  Μotor Oil  εστιάζεται κυρίως στην ΕΠΑ Αττικής όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της εξαγοράς του ποσοστού που κατείχε η Shell στην εταιρεία από τη ΔΕΠΑ, με την υποβολή ενστάσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ενδιαφέρον τέλος αναμένεται να εκφραστεί και από την ΤΕΡΝΑ, αφού η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα είναι καταλύτης για τις εξελίξεις στη λιανική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

(Με πληροφορίες από Καθημερινή)

ViaDiplomacy Newsroom