Η Ανθρωπιστική Διπλωματία στην πράξη: Gilead Springs Ιnternational (G.S.I.)

H χώρα της Νιγηρίας έχει πληθυσμό πάνω από 150 εκατομμύρια. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, 300.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο από επιπλοκές που σχετίζονται με το AIDS. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά μένουν ορφανά κάθε χρόνο και ακόμα περισσότερα θεωρείται ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV. Λόγω της ταχέως αναπτυσσόμενης επιδημίας του AIDS, ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπονται στις χώρες του τρίτου κόσμου ακολουθεί ανοδική πορεία. Υπάρχουν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών, χωρίς όμως κάποια πρόβλεψη παροχής βοήθειας στους πληθυσμούς των αγροτικών περιοχών, που βρίσκονται μακριά από τις μεγάλες πόλεις. Λόγω της φτώχειας, της έλλειψης ενημέρωσης και του χαμηλού έως ανύπαρκτου μορφωτικού επιπέδου, η επιδημία του HIV / AIDS συνεχίζει να αυξάνεται αφήνοντας τα παιδιά που έμειναν ορφανά χωρίς καμία βοήθεια. Πολλά παιδιά στις χώρες του τρίτου κόσμου αντιμετωπίζουν το μέλλον της οικιακής εργασίας και της φτώχειας, λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν αφεθεί στην τύχη τους, προκειμένου να επιβιώσουν. Λόγω έλλειψης εκπαίδευσης- επαγγελματικής κατάρτισης για ανεύρεση εργασίας-φτώχειας, μεγάλο ποσοστό των αγοριών καταλήγει στην εγκληματικότητα ενώ μεγάλο ποσοστό κοριτσιών στην πορνεία.

Ο οργανισμός Gilead Springs Ιnternational (G.S.I.) έχει ως στόχο να συμβάλλει με την δράση του στην αλλαγή της κρατούσας κατάστασης, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον όπου τα ευάλωτα παιδιά θα αισθάνονται ελεύθερα να ονειρεύονται, να ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον και να έχουν την δυνατότητα εξελιχθούν. Στη Νιγηρία δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν κάποια ρεαλιστική και βιώσιμη προσπάθεια από οποιοδήποτε τομέα (κρατικό και ιδιωτικό), που να έχει ουσιαστικό στόχο την εξάλειψη του αναλφαβητισμού (η οποία περιλαμβάνει και την ευαισθητοποίηση-ενημέρωση σχετικά με τον ιό HIV/AIDS) και την ανακούφιση από την φτώχεια. Το G.S.I. πιστεύει στην δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας μέσω της εξάλειψης του αναλφαβητισμού και του προσανατολισμού των ντόπιων στην αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα. Γι’ αυτό το λόγο ο οργανισμός μας θα συμβάλλει τα μέγιστα για την ενίσχυση προγραμμάτων που σχετίζονται με τους παραπάνω στόχους πιστεύοντας στην επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος. Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα της Νιγηρίας και αφορούν την φτώχεια, το μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού, το αυξανόμενο ποσοστό παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο, το υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας, τα φαινόμενα βίας μεταξύ νέων, τα υψηλά ποσοστά εφήβων κοριτσιών σε κατάσταση εγκυμοσύνης κλπ, αποτελούν για εμάς κίνητρο για προσπάθεια αλλαγής μέσω εκστρατειών και εφαρμογής προγραμμάτων που θα έχουν ως κύριους άξονες 1)την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων και 2)την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας εκπαιδεύοντας χήρες και ευάλωτες γυναίκες (επιχειρηματικές δραστηριότητες-οικονομική ενδυνάμωση-δικτύωση).

Το GILEAD SPRINGS INTERNATIONAL FOUNDATION NIGERIA (G.S.I.) είναι ένας μη – κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας:

1)στα ορφανά παιδιά της Αφρικής που πάσχουν από AIDS
2)σε ευάλωτα παιδιά γενικότερα (ορφανά που οι γονείς τους πέθαναν από AIDS ή άλλες αιτίες, εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα και κακοποιημένα παιδιά, παιδιά που διασώθηκαν από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων)
3)σε χήρες γυναίκες

ώστε όλοι οι παραπάνω να μπορέσουν να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης μέσω:
1)παροχής βασικών υπηρεσιών υγείας
2)βασικής εκπαίδευσης και μετέπειτα επαγγελματικής κατάρτισης
3)κατασκευής έργων υποδομής (γεωτρήσεις και πηγάδια για πρόσβαση σε πόσιμο νερό, κατασκευή σχολείων και νοσοκομείων, κατασκευή ενός μικρού χωριού για να αποκτήσουν στέγη τα ορφανά παιδιά)
4)οργάνωσης γυναικών σε συνεταιρισμούς ώστε να εξασφαλίζουν τα προς το ζην και να μπορούν να μεγαλώσουν με αξιοπρέπεια τα παιδιά τους
5)ψυχολογικής στήριξης-πνευματικής ενθάρρυνσης

Αποστολή G.S.I.:

Παροχή βοήθειας στα ευάλωτα παιδιά και τις χήρες, ενίσχυση απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα κοινοτήτων και ξεχασμένων χωριών, εκμάθηση, καθοδήγηση και διάθεση όλων των απαραίτητων μέσων στους ντόπιους ώστε να μπορούν να είναι αυτάρκεις και να διάγουν αξιοπρεπή βίο, έχοντας ως γνώμονα την συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων στην κοινότητα.

Κύριοι στόχοι G.S.I.:

-Η δημιουργία ενός υγιούς και ελπιδοφόρου μέλλοντος για τα ευάλωτα παιδιά (ορφανά από AIDS, εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα και κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά διασώθηκαν από την εμπορία ανθρώπων) τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

-Nα τείνουμε χείρα βοηθείας σε χήρες και ευάλωτες γυναίκες, ενισχύοντας αυτές υλικά και ηθικά, παρέχοντας σε αυτές εκπαίδευση-γνώση-καθοδήγηση, δίνοντας σε αυτές την ευκαιρία για πρόσβαση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες-χρηματοδοτικούς πόρους-τεχνολογία & τεχνογνωσία, φροντίζοντας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών (δικτύωση στις αγορές) και γενικότερα παρέχοντας σε αυτές τα μέσα για να αναπτύξουν δραστηριότητες-συνεταιρισμούς που θα τις βοηθήσουν σε βάθος χρόνου να δρουν ανεξάρτητα και αυτόνομα εξασφαλίζοντας τα προς το ζην, χωρίς την δική μας παρέμβαση-καθοδήγηση. Στόχος μας δεν είναι να τους δώσουμε ψάρια, αλλά να τους μάθουμε να ψαρεύουν!

-Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, της εκκλησίας, ιδιωτικών εταιριών και κυβερνητικών εκπροσώπων, για να ανταποκριθούν στην έκκληση για βοήθεια σχετικά με τα ορφανά παιδιά αλλά και τα υπόλοιπα ευάλωτα παιδιά στη Νιγηρία και σε άλλες αφρικανικές χώρες.

-Συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τόσο στη Νιγηρία όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό την επίσκεψη απομακρυσμένων αγροτικών κοινοτήτων και ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με το AIDS και τους τρόπους πρόληψής του.

-Δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας στη Νιγηρία.

-Εκστρατεία για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και μακροπρόθεσμα της φτώχειας, μέσω ανάπτυξης του προγράμματος ‘‘Computer Training Program’’. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε χίλιους πεντακόσιους συμμετέχοντες κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος.

Οι αξίες του G.S.I.:

Διαφάνεια, Ακεραιότητα, Συμπόνια, Δέσμευση, Ευθύνη, Συνεργασία, Επιθυμία για επίτευξη του τέλειου αποτελέσματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του οργανισμού
όπως και  στο Facebook.

Συγγραφέας: Νίκος Αρβανίτης

Νίκος Αρβανίτης

Ο Νίκος Αρβανίτης είναι διαπιστευμένος διπλωματικός συντάκτης στο Βελιγράδι, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη από το 1991. Διαχειριστής του KomotiniPress.

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να στηρίξετε τον συγγραφέα μπορείτε να κάνετε μια δωρεά.