Ενίσχυση του συστήματος επιτήρησης των βορείων συνόρων με συνεχείς ασκήσεις απο την 8η και 9η Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες

Στο πλαίσιο των δράσεων αποτροπής, φύλαξης και εδραίωσης  του αισθήματος ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες που κατοικούν στις περιοχές των συνόρων με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού κινητοποίησε πρόσφατα και ανέπτυξε στις παραπάνω συνοριακές περιοχές, δυνάμεις που ανήκουν στην  8η και στην 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία.

Οι μονάδες αυτές πραγματοποίησαν εποχούμενες και πεζές περιπολίες στα σύνορα και στα συνοριακά χωριά. Οι άνδρες των δύο Σχηματισμών εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον και το ανάγλυφο της περιοχής παράγοντα σημαντικό για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων.

Όσο και αν δεν θεωρείται από αρκετούς αναλυτές σημαντικό η γνώση του αναγλύφου όπου ένας στρατιώτης θα χρειαστεί να επιχειρήσει μπορεί να αποτελέσει ένα από τους βασικότερους παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής του.

Επιπλέον η ενεργή και εμφανή παρουσία του Ελληνικού Στρατού στις περιοχές αυτές στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ακόμη και κατά παράνομων δραστηριοτήτων από οργανωμένες ομάδες που δρουν στις περιοχές αυτές και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.