Εντυπωσιακά τα χαμηλά επίπεδα επιτοκίων δανεισμού του βελγικού δημοσίου

Tο βελγικό δημόσιο άντλησε στις 20 Απριλίου συνολικά κονδύλια ύψους 2,803 δις. € από την διάθεση ομολόγων στις αγορές, σε εντυπωσιακά χαμηλά επιτόκια. Συγκεκριμένα, 1,043 δις. € αντλήθηκαν από την διάθεση ομολόγων πενταετούς διάρκειας, με μέσο επιτόκιο για πρώτη φορά στα χρονικά στα αρνητικά επίπεδα του -0,056%. Επιπλέον, 1,76 δις. € αντλήθηκαν από την διάθεση ομολόγων δεκαετούς διάρκειας, με μέσο επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,343%. Σημειωτέον ότι επρόκειτο για την τέταρτη φετινή προσπάθεια ομολογιακού δανεισμού του βελγικού δημοσίου, ενώ το σύνολο της μέχρι σήμερα φετινής αποκομιδής από ομολογιακό δανεισμό ανέρχεται σε 15,329 δις. € και αντιπροσωπεύει το 47,17% του προγραμματισμένου στόχου ομολογιακού δανεισμού για το τρέχον έτος.

Ο βελγικός οικονομικός Τύπος, σχολιάζοντας τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα επιτοκίων δανεισμού του βελγικού δημοσίου, αναφέρθηκε μεν στην ευεργετική επίδραση που έχει ασκηθεί σε αυτά από το υλοποιούμενο από την ΕΚΤ πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, υπήρξε επιφυλακτικός ωστόσο –όπως και οι εκπρόσωποι της Βελγικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la Dette)- στις εκτιμήσεις του αναφορικά με την πιθανότητα συνέχισης της πτωτικής τάσης των επιτοκίων.

Τα οικονομικά δημοσιεύματα επισήμαναν πάντως την ευεργετική επίδραση των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων στα δημοσιονομικά μεγέθη του Βελγίου, αναφέροντας ότι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου του βελγικού δημοσίου χρέους μειώθηκε από 3,10% στα τέλη Φεβρουαρίου σε 2,90% σήμερα, γεγονός που θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα σημαντικά χαμηλότερες δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους φέτος. Από την άλλη πλευρά, επισημάνθηκε η άνοδος και της μέσης περιόδου ωρίμανσης του βελγικού χρέους στα 7,64 έτη στα τέλη Μαρτίου, καθώς και το σοβαρό ενδεχόμενο –σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Χρέους- αυτή να πλησιάσει τα 8 έτη κατά το προσεχές διάστημα.

Ο εγχώριος οικονομικός Τύπος ανέδειξε το γεγονός ότι οι επενδυτές σε κρατικά ομόλογα εμφανίζονται πλέον για πρώτη φορά διατεθειμένοι να πληρώνουν για να δανείζουν το βελγικό δημόσιο για περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτους, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του παρελθόντος έτους οι τίτλοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού του βελγικού δημοσίου απολαμβάνουν συστηματικά αρνητικών επιτοκίων.
Σημειώνουμε ότι το επιτόκιο του βελγικού δεκαετούς ομολόγου στις αγορές, έπειτα από το ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,342% που κατέγραψε στις 15 Απριλίου, κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά –σε εξαιρετικά χαμηλά πάντοτε επίπεδα- φθάνοντας το 0,371% στις 21 Απριλίου, ενώ τις επόμενες ημέρες επανήλθε σε επίπεδα άνω του 0,40% και στις 29 Απριλίου έφθασε το 0,573%. Σημειώνουμε ότι με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρθηκε ο βελγικός οικονομικός Τύπος στις 23 Απριλίου στην υιοθέτηση –για πρώτη φορά στο Βέλγιο- αρνητικών τραπεζικών επιτοκίων, από την φλαμανδική τράπεζα KBC, και συγκεκριμένα στις βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις πολύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σύμφωνα με τον οικονομικό Τύπο, η υιοθέτηση αρνητικών επιτοκίων από την KBC ακολούθησε την πρόσφατη πτώση του τριμηνιαίου διατραπεζικού επιτοκίου Euribor σε αρνητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Συγγραφέας: Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Γιώργος Ξ. Πρωτόπαπας

Δημοσιογράφος - Αναλυτής διεθνών θεμάτων και γεωπολιτικής στο μηναίο περιοδικό Άμυνα & Διπλωματία.