Ερώτηση για την μείωση της χρηματοδότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος υπέβαλε στην ΕΚΤ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος

Με ερώτηση που υπέβαλε στις 10/9/2014 προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος καυτηρίασε τη στάση της τελευταίας απέναντι στην Ελλάδα και ειδικότερα τη διαρκή μείωση της χρηματοδότησης από αυτήν του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το καλοκαίρι του 2012 έως σήμερα, με περαιτέρω συνέπεια να υπάρχει διαρκώς επιδεινούμενη συρρίκνωση των τραπεζικών πιστώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δηλαδή να αποστραγγίζεται η ρευστότητα από την πραγματική οικονομία. Στην από 3/11/2014 απάντηση του ο Πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι παραδέχεται ουσιαστικά το γεγονός αυτό, αποδίδοντας τα όμως σε αποφάσεις των ίδιων των ελληνικών τραπεζών, ενώ στην πραγματικότητα είναι κοινώς γνωστό ότι η ΕΚΤ είναι σε θέση να ασκεί ποικίλες άτυπες πιέσεις για να επιτύχει το επιδιωκόμενο και από την ίδια αποτέλεσμα (το οποίο μάλιστα μεταβαπτίζεται με υπερηφάνεια από τον κ. Ντράγκι σε “σταδιακή εξομάλυνση των συνθηκών χρηματοδότησης”).

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

Προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Άρθρο 131

Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL)

 

Θέμα: Μείωση χρηματοδότησης ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια της κρίσης και της λιτότητας είναι η έλλειψη ρευστότητας. Όμως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντί να ενισχύσει τη ρευστότητα και να βοηθήσει την ελληνική οικονομία τα δύσκολα αυτά χρόνια, μειώνει σταθερά τη συνολική χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από το ευρωσύστημα από 135 δις ευρώ τον Ιούνιο του 2012 σε 45 δις ευρώ τον Ιούνιο του 2014, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. Έτσι εξανεμίζονται τα όποια οφέλη από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την περιορισμένη επιστροφή καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες και τις ομολογιακές εκδόσεις των τελευταίων μέσω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.

 

Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;

1) Βάσει ποιων κριτηρίων αποφασίστηκε η ανωτέρω μείωση της χρηματοδότησης;

2) Με ποιον τρόπο θα επιδιωχθεί στο εξής η ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας;

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγονε,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 ο κ. Roberto Gualtieri, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Το Ευρωσύστημα διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο ως προς τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να βασιστούν σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας για να αντικαταστήσουν χρηματοδοτικά μέσα της αγοράς που έληγαν και να αντιμετωπίσουν τη μείωση των καταθέσεων. Καθώς υποχωρεί η κρίση, οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν εκ νέου πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων και χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των καταθέσεων. Κατά συνέπεια, βασίζονται λιγότερο σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να επαναφέρουν ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο ευρείας βάσης και, ως εκ τούτου, αποτελεί ένδειξη σταδιακής εξομάλυνσης των συνθηκών χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες. Με δεδομένη την τρέχουσα πολιτική πλήρους κατανομής του Ευρωσυστήματος, η όποια μείωση του βαθμού στον οποίο οι τράπεζες βασίζονται σε χρηματοδότηση κεντρικής τράπεζας οφείλεται σε αποφάσεις των ίδιων των τραπεζών και όχι σε περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ευρωσύστημα.

 

Με εκτίμηση,

Mario Draghi

 

Συγγραφέας: Νίκος Αρβανίτης

Νίκος Αρβανίτης

Ο Νίκος Αρβανίτης είναι διαπιστευμένος διπλωματικός συντάκτης στο Βελιγράδι, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Ν.Α. Ευρώπη από το 1991. Διαχειριστής του KomotiniPress.

Αν σας άρεσε το άρθρο και θέλετε να στηρίξετε τον συγγραφέα μπορείτε να κάνετε μια δωρεά.