Εξοπλισμοί και αμυντική βιομηχανία : Ο σχεδιασμός της Τουρκίας για την περίοδο 2017-2021

Τον πενταετή στρατηγικό σχεδιασμό για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας και την περεταίρω ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας της χώρας.

Η σχετική μελέτη αφορά την περίοδο 2017-2021 και περικλύει σε 124 σελίδες τα σχέδια της Τουρκίας για την αμυντικής βιομηχανικά σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2017-2021.

Στόχος της Τουρκικής κυβέρνησης είναι η μετεξέλιξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε μια ηγετική παγκόσμια δύναμη με σημαντικές εξαγωγές καλύπτοντας σε μεγάλο ποσοστό της ανάγκες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την μελέτη ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας αυξήθηκε από 1,2 δις δολάρια που ήταν το 2002 σε 5 δις δολάρια το 2016, ενώ οι εξαγωγές από 247 εκατ. δολάρια που ήταν το 2002 έφτασαν στα 1,655 δις δολάρια συμπεριλαμβανομένων και των Αντισταθμιστικών Οφελών (ΑΩ) που η Τουρκική αμυντική βιομηχανία έλαβε στο πλαίσιο των κυλιόμενων εξοπλιστικών προγραμμάτων που οι Τουρκικές κυβερνήσεις υλοποίησαν διαχρονικά την τελευταία 15ετία.

Για την περίοδο 2017-2021 η Τουρκική βιομηχανία έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας τα ακόλουθα προγράμματα

 • Ελαφρύ μεταφορικό ελικόπτερο
 • Αεροχήματα και κινητήρες αεροχημάτων
 • Το νέο τουρκικό μαχητικό εναέριας υπεροχής (TF-X)
 • Το άρμα μάχης Altay
 • Βαλλιστικούς πυραύλους
 • Αντιαρματικούς πυραύλους
 • Τεθωρακισμένα οχήματα
 • Ελαφρύ ελικοφόρο επιθετικό αεροσκάφος
 • Περιπολικά σκάφη για την Ακτοφυλακή
 • Radar
 • Ηλεκτρονική συστήματα για αεροσκάφη και εξομοιωτές πτήσεις
 • Κορβέτες
 • Φρεγάτες
 • Τορπίλες
 • Ρουκέτες
 • Έξυπνα πυρομαχικά
 • Πυροβόλα μεγάλου διαμετρήματος και
 • Οχήματα κατηγορίας MRAP

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας έχει σε εξέλιξη και υπό την επίβλεψη του 400 εξοπλιστικά αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία θα επιτρέψουν στο μέλλον την Τουρκία να αποκτήσει σχεδόν πλήρη αυτονομία στον τομέα των εξοπλισμών.

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα η Τουρκία έχει δώσει μεγάλη προτεραιότητα στον τομέα του διαστήματος με την ανάπτυξη νέων δορυφορικών πλατφορμών (δορυφόροι τηλεπικοινωνιών, τηλεπισκόπησης, έγκαιρης προειδοποίησης εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων τοπικού συστήματος GPS κλπ) και την κατασκευή φορέα εκτόξευσης δορυφόρων σε συνεργασία με την Ουκρανία.

Τέλος ένας ακόμη τομέας που η Τουρκία επιδιώκει την πλήρη κάλυψη του από εγχώριες βιομηχανίας είναι η αντιαεροπορική κάλυψη της χώρας με δύο προγράμματα να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και ένα τρίτο αυτό την αεράμυνας μεγάλου ύψους και εμβέλειας να βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο λόγω της τεχνολογικής ιδιαιτερότητας του αλλά και λόγω της επιμονής της Άγκυρας να αποκτήσει από το εξωτερικό την σχετική αναγκαία τεχνολογία.

Όσον αφορά την στρατηγική που θα ακολουθήσει το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας αναφορικά με την έρευνα και ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων από την εγχώρια βιομηχανία το Υφυπουργείο προτίθεται την περίοδο 2017-2021 θα αυξήσει τις δαπάνες οι οποίες σήμερα φτάνουν τα 900 εκατ. δολάρια ετησίως.

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της πολιτικής που εφαρμόζεται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης το Υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας πρόκειται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων συστημάτων από την εγχώρια βιομηχανία, από Τούρκους μηχανικούς, με την μεγαλύτερη το δυνατό συμμετοχή περισσότερων εγχώριων εταιρειών στα αναπτυξιακά προγράμματα.

Στόχος του Υφυπουργείου είναι η εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων εταιρειών στην σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ώστε και να αναπτυχτεί η εγχώρια τεχνολογική υποδομή και να συμμετέχουν περισσότερες εταιρείες στα νέα προγράμματα.

Κατα αυτό τον τρόπο οι Τούρκοι ελπίζουν να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα από μηχανικούς και επιστήμονες που θα μπορούσαν να συντηρήσουν την διαχρονική ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων.

Κατά αυτό τον τρόπο τα πραγματικά τεράστια κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη θα μπορούν να διοχετευτούν και σε μικρότερου μεγέθους εταιρείες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν καμία ευκαιρία να επωφεληθούν από τα κρατικά ερευνητικά προγράμματα για νέα οπλικά συστήματα.

Επιπλέον η Τουρκική κυβέρνηση θα βοηθήσει στην περεταίρω αύξηση των εξαγωγών της αμυντικής βιομηχανίας και θα ενθαρρύνει τις κρατικές υπηρεσίες να αγοράζουν τουρκικής κατασκευής συστήματα όποτε έχουν την δυνατότητα να τα αποκτήσουν.

Ουσιαστικά οι Τούρκοι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα «παραγωγικό κύκλο» για την αμυντική τους βιομηχανία, ο οποίος θα ξεκινά με την ενθάρρυνση των πωλήσεων των τουρκικών οπλικών συστημάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, την παρότρυνση για επένδυση εν συνεχεία των κερδών των εταιρειών στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τέλος την διεκδίκηση νέων αγορών για τα νέα προϊόντα.

Κατά αυτό τον τρόπο, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία δεν θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια αγορά, η οποία όμως θα λειτουργεί ως το έναυσμα για τις εξαγωγές, αφού τα τουρκικά προϊόντα θα έχουν όπως ορίζει η νέα πολιτική την έμπρακτη υποστήριξη από το κράτος και τους φορείς του.

Ουσιαστικά με την πολιτική αυτή λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που εκτός από τις Τουρκικές και οι Ελληνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν, αφού όταν οι Τουρκικές αμυντικές εταιρείες διεκδικούν συμβόλαια στο εξωτερικό το πρώτο θέμα που τίθεται από τους πιθανούς πελάτες είναι εάν το προς πώληση σύστημα έχει αγοραστεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή τους κρατικούς φορείς της χώρας προέλευσης του.

Στο κείμενο του Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας αναφέρονται και πληροφορίες για μια σειρά από αναπτυξιακά προγράμματα.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει το κείμενο η σύμβαση για την μαζική παραγωγή του άρματος μάχης Altay θα υπογραφεί το 2017 ενώ τα πρώτα 15 άρματα μάχης θα παραδοθούν στον Τουρκικό Στρατό το 2020 και τα επόμενα 20 άρματα το 2021 με στόχο σε πρώτη φάση την παραγωγή 250 αρμάτων μάχης.

Το δεύτερο πρόγραμμα στο οποίο γίνεται αναφορά είναι η ανάπτυξη του νέου ελαφρού μεταφορικού ελικοπτέρου η πρώτη πτήση του οποίου θα πραγματοποιηθεί το 2018.

Επιπλέον το 2017 θα υπογραφεί το συμβόλαιο για την ανάπτυξη του αερομεταφερόμενου συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών (SOJ), το 2018 θα παραδοθούν στην Τουρκική Ακτοφυλακή τα πρώτα radar για την επιτήρηση των τουρκικών ακτών ολοκληρώνοντας την Πρώτη Φάση του σχετικού προγράμματος και το 2019 θα υπογραφεί η σύμβαση για την Δεύτερη Φάση του συγκεκριμένου προγράμματος των radar επάκτιας επιτήρησης.

Την περίοδο αυτή 2017-2019 θα παραδοθούν στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνολικά 58 αεροχήματα. Πιο αναλυτικά το 2017 θα παραδοθούν τρία ελαφρά και 20 τακτικά αεροχήματα, το 2018 θα παραδοθούν 10 ελαφρά και 8 τακτικά αεροχήματα, το 2019 θα παραδοθούν 13 ελαφρά αεροχήματα, και το 2020 θα παραδοθούν 4 ελαφρά αεροχήματα.

Το έτος 2020 θα έχουμε την παράδοση στην Τουρκική Αεροπορία του πρώτου αερομεταφερόμενου συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών (SOJ), την ολοκλήρωση της σχεδίασης του νέου καταδρομικού αεράμυνας περιοχής του προγράμματος TF-2000 καθώς και την παράδοση του πρώτου εγχώρια ανεπτυγμένου συστήματα προειδοποίησης πυραύλων για μαχητικά αεροσκάφη.

Το έτος 2021 θα παρουσιαστούν ο εγχώρια ανεπτυγμένος κινητήρας για τεθωρακισμένα οχήματα και ο κινητήρας turboshaft για ελικόπτερα καθώς και το πρώτο μεταφερόμενο σύστημα παρεμβολής radar.

Τέλος ανακοινώθηκε η εξέλιξη των φάσεων σχεδίασης του νέου αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου ύψους και εμβέλειας. Πιο συγκεκριμένα το 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση του συστήματος κατά 20%, το 2019 επίσης κατά 20%, το 2020 κατα 30% και το 2021 κατά 30% ώστε τα επόμενα χρόνια να ξεκινήσει η κατασκευή του πρωτοτύπου.

 

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.