Οι Ρώσοι εξακολουθούν να εκπαιδεύονται και να μετακινούν στρατεύματα

Τα τελευταία τρία χρόνια οι Ρωσικές Ένοπλες δυνάμεις από την Ανατολική Ουκρανία μέχρι την Βόρεια Θάλασσα, έχουν μετακινήσει ίσως το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων τους.

Αυτό έγινε σταδιακά με έναν μεγάλο αριθμό ασκήσεων οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις μοιάζουν για ετοιμασίες πολέμου παρά εκπαίδευση στελεχών.

Μια τέτοια άσκηση έγινε διεξήχθη πριν λίγες ημέρες από το μηχανικό του Βορείου Στόλου και σκοπός αυτής η δημιουργία “Ασφαλών Διαδρομών”

ViaDiplomacy Newsroom