Ύφεση 2,9% για την Ελλάδα το 2016, ανάπτυξη 1,8% για την Ευρωζώνη

Μείωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,9% ή σε ποσά μείωση κατά 5,2 δις ευρώ προβλέπει η μελέτη της ΕΥ Eurozone Forecast (EEF), το 2016 τη στιγμή που στην Ευρωζώνη θα καταγραφεί αύξηση του ΑΕΠ κατα 1,8%.

Όπως αναφέρει η μελέτη αν και το πρώτο εξάμηνο του 2015 καταγράφηκε οριακή αύξηση του ΑΕΠ λόγω της αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ενόψει μιας πιθανής εξόδου από το ευρώ, η επιβολή των Capital Control και το κλείσιμο των τραπεζών το καλοκαίρι θα έχουν ως αποτέλεσμα την απότομη πτώση του ΑΕΠ και την διατήρηση της ύφεσης και το 2016 με την «βοήθεια» των νέων μέτρων λιτότητας.

Την ίδια στιγμή η πρόβλεψη για την Ευρωζώνη αναφέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% για το 2016 και το 2017, ενώ όπως σημειώνεται το 2015 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5%.

Ουσιαστικά όπως επισημαίνει η μελέτη η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα υφεσιακή φάση η οποία θα έχει ως συνέπεια την περεταίρω πίεση στα εισοδήματα αλλά και σοβαρές δυσκολίες στην επιχειρηματικότητα λόγω των κεφαλαιακών περιορισμών τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρωζώνη αρχίζει και φαίνεται δειλά-δειλά μια αχτίδα ανάπτυξης που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί και το 2017.

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.