Κωνσταντίνος Φίλης από το Energy & Hubs – Ασφαλής και προβλέψιμη δίοδος από την Ανατολή στη Δύση η χώρα μας

Διαφωτιστική ήταν ή τοποθέτηση του γνωστού διεθνολόγου κ. Φίλη στο Energy & Hubs Kavala 2019, ο οποίος εξήγησε πως μετά την πρώτη φάση της παγκοσμιοποίησης με το τέλος της ΕΣΣΔ και του Ψυχρού Πολέμου, όπου επικράτησε η ηγεμονία των ΗΠΑ, βρισκόμαστε πλέον στη φάση του μεταδυτικού κόσμου, δηλαδή της μετάβασης του πλούτου από τη Δύση στην Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, περιέγραψε το σημαίνονται ρόλο που μπορεί να έχει η Ελλάδα, και κατ’ επέκταση η Καβάλα με την αποθήκη υγροποιημένου αερίου, προσφέροντας ασφαλή πρόσβαση της Κίνας στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι παρότι η Ρωσία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου (40% της συνολικής ζήτησης) η Κίνα με τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα , προσβλέπει στην Ελλάδα, ως μία πιο αξιόπιστη, πιο προβλέψιμη και πιο προσανατολισμένη στις ανάγκες και επιθυμίες της Ευρώπης δίοδο, σε σχέση με τη γειτονική Τουρκία ή άλλες διαδρομές.

Αυτό πρέπει να αναλογιστούν οι τοπικές κοινωνίες, είπε, δίνοντας έμφαση στην ευθύνη που αναλαμβάνουν στη βάση αυτής της ευκαιρίας και αφήνοντας ένα έμμεσο σχόλιο για τις αντιδράσεις που πολλές φορές χωρίς επαρκή γνώση ή με απόλυτο τρόπο, ματαιώνει επενδύσεις που θα ήταν ωφέλιμες για τον τόπο.

ViaDiplomacy Newsroom