Μείωση των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών το 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2015

Μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 13% καταγράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2014, ενώ ακόμη μεγαλύτερη μείωση, 18,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσιάστηκε μείωση 3,4%) καταγράφηκε στις εισαγωγές τον ίδιο μήνα.

Πιο αναλυτικά τον μήνα Σεπτέμβριο οι Ελληνικές εξαγωγές έφτασαν τα 2.011,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.313,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2014, ενώ οι εισαγωγές έφτασαν τα 3.563,3 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2015 έναντι 4.360,2 εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα το 2014.

Αποτέλεσμα αυτών των επιδόσεων είναι η μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου από 2.046,6 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2015 σε 1.551,5 εκατ. ευρώ το ίδιο μήνα το 2014 καταγράφοντας μείωση κατά 24,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση 8,7%).

Όσον αφορά την περίοδο Ιανουάριο – Σεπτέμβριο του 2015 οι Ελληνικές εξαγωγές έφτασαν τα 19.271,4 εκατ. ευρώ έναντι 20.150,4 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2014, παρουσιάζοντας µείωση 4,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 1.355,6 εκατ. ευρώ, ή 11,1%).

Αντίστοιχα για την ίδια περίοδο, Ιανουάριο – Σεπτέμβριο του 2015, οι εισαγωγές έφτασαν στο ποσό των 31.911,4 εκατ. ευρώ έναντι 35.810,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα το 2014, παρουσιάζοντας µείωση 10,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 488,3 εκατ. ευρώ, ή 2%).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου για την περίοδο Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2015, ανήλθε σε 12.640,0 εκατ. ευρώ έναντι 15.659,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 9μηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας µείωση 19,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 1.843,9 εκατ. ευρώ, ή 15,5%).

Συγγραφέας: Γιώργος Τσιμπούκης

Στρατηγικός Αναλυτής με μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αμυντικών συστημάτων και θεμάτων ασφάλειας. Αναλυτής – Συντάκτης σε εξειδικευμένα περιοδικά Άμυνας και Ασφαλείας.